Tag Archives: THÔNG TIN STELLA MEGA CITY

Hết Thời Lướt Sóng Đầu Tư Bất Động Sản Dài Hạn Lên Ngôi 16-06-202116-06-2021 Tin tức Hết Thời Lướt Sóng Đầu Tư Bất Động Sản Dài Hạn Lên Ngôi Dịch Covid-19 không chỉ làm thay đổi mọi kế hoạch của...  xem chi tiết

Tiến Độ Tháng 4 Năm 2021 Đại Đô Thị Stella Mega City 16-06-202116-06-2021 Tin tức Tiến Độ Tháng 5 Năm 2021 Đại Đô Thị Stella Mega City Tiến Độ Tháng 4 Năm 2021 Đại Đô Thị Stella Mega City. Dự...  xem chi tiết

Chủ Đầu Tư Đại Đô Thị Stella Mega City Là Ai? 07-06-202107-06-2021 Tin tức Chủ Đầu Tư Đại Đô Thị Stella Mega City Là Ai? Chủ Đầu Tư Đại Đô Thị Stella Mega City Là Ai? Kita Group – Là một...  xem chi tiết

Pháp Lý Đại Đô Thị Stella Mega City 05-06-202105-06-2021 Tin tức Pháp Lý Đại Đô Thị Stella Mega City Đảm bảo tính pháp lý vững vàng, Stella Mega City (Cần Thơ) là một trong những dự án bất động sản...  xem chi tiết