Tag Archives: TIẾN ĐỘ CỒN KHƯƠNG DIAMOND CITY

Tiến độ xây dựng Cồn Khương Diamond City tháng 07/2021 30-06-202130-06-2021 Tiến độ Tiến độ xây dựng dự án Cồn Khương Diamond City tháng 07/2021 của chủ đầu tư An Khương sẽ được cập nhập thường xuyên liên tục tại danh...  xem chi tiết

Tiến độ xây dựng Cồn Khương Diamond City tháng 06/2021 27-05-202127-05-2021 Tiến độ Tiến độ xây dựng dự án Cồn Khương Diamond City tháng 06/2021 của chủ đầu tư An Khương sẽ được cập nhập thường xuyên liên tục tại danh...  xem chi tiết

Tiến độ xây dựng dự án Cồn Khương Diamond City tháng 05/2021 13-05-202113-05-2021 Tin tức Tiến độ xây dựng dự án Cồn Khương Diamond City tháng 05/2021 của chủ đầu tư An Khương sẽ được cập nhập thường xuyên liên tục...  xem chi tiết

Tiến độ xây dựng dự án Cồn Khương Diamond City Tháng 4/2021 13-05-202113-05-2021 Tin tức Tiến độ xây dựng dự án Cồn Khương Diamond City tháng 04/2021 của chủ đầu tư An Khương sẽ được cập nhập thường xuyên liên tục...  xem chi tiết